Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mniej kredytów preferencyjnych

Autor:

Dodano:

W tym roku liczba kredytów preferencyjnych będzie o jedną dziesiątą mniejsza niż przed rokiem - ocenia Bank BPS.

- Z uwagi na brak limitów w drugim kwartale 2013 roku kwota udzielonych kredytów będzie o 11 proc. niższa w stosunku do roku ubiegłego - mówi Ewelina Jasińska z departamentu komunikacji Banku BPS.

W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku Bank PBS udzielił 3870 kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prawie 700 mln zł. Połowa zawartych umów dotyczyła kredytów na zakup ziemi.
Możliwość udzielania rolnikom kredytów preferencyjnych na zakup ziemi wygasa jednak z końcem tego roku, dlatego w tym miesiącu banki mają bardzo dużo takich wniosków.

- W Grupie BPS posiadamy wystarczającą ilość limitu akcji kredytowej pozwalającą na zabezpieczenie potrzeb wszystkich klientów zgłaszających się po kredyty preferencyjne w roku bieżącym - zapewnia Ewelina Jasińska.

Z drugiej strony niektóre linie kredytowe cieszą się znikomym zainteresowaniem. Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie
18 września 2012 roku wprowadziło wiele zmian w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych, m.in. z kredytów branżowych (linie nBR10, nBR13, nBR14 i nBR15) mogą korzystać jedynie podmioty gospodarcze posiadające status spółdzielni oraz grupy producenckie.

- Ta decyzja spowodowała znaczne ograniczenie w udzielaniu tych kredytów - dodaje Ewelina Jasińska.

Z zestawienia ARiMR wynika, że przez dziesięć miesięcy tego roku udzielono tylko po jednym kredycie z linii nB10 - na wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych, z linii nB14 - dla przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj i z linii nGP dla grup producentów rolnych. Wszystkich udzielił Bank BPS.

×