Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polski sektor mleczarski stara się o brazylijski rynek

Autor:

Dodano:

W dniach 9-16 grudnia 2013 r. odbyła się w Polsce kontrola inspektorów z brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Zaopatrzenia (MAPA) - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Kontrola przeprowadzona została w ramach procedury uznawania równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mlecznych, której finalizacja umożliwiłaby nadawanie uprawnień eksportowych na rynek brazylijski polskim zakładom sektora mleczarskiego na podstawie gwarancji Głównego Lekarza Weterynarii (tzw. pre-listing).

Tegoroczna inspekcja stanowiła uzupełnienie kontroli przeprowadzonej w 2010 roku i obejmowała cztery główne obszary tematyczne: system laboratoryjny, kontrolę pozostałości i zanieczyszczeń, identyfikację i rejestrację zwierząt oraz kwestie dotyczące nadzoru nad weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Spotkanie otwierające misję inspektorów MAPA odbyło się w dniu 9 grudnia br. w Głównym Inspektoracie Weterynarii i było okazją do wstępnego omówienia poszczególnych zagadnień objętych zakresem kontroli. Podczas trwającej do dnia 16 grudnia br. inspekcji przedstawiciele MAPA - w ramach dwóch grup - odwiedzili Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, zakłady mleczarskie, punkty odbioru mleka, gospodarstwa utrzymujące bydło, hurtownię weterynaryjnych produktów leczniczych oraz jeden z podmiotów sektora paszowego. Ponadto złożyli wizyty w centrali oraz powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W trakcie spotkania zamykającego misję w dniu 16 grudnia br. dokonano ogólnego podsumowania wizyty oraz potwierdzono wcześniejsze robocze ustalenia odnośnie terminu przygotowania wstępnego raportu z kontroli, który strona brazylijska zobowiązała się przekazać w ciągu 60 dni.

×