Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Budżet COBORU na 2013 r. zmieniony

Autor:

Dodano:

Komisja Finansów Publicznych przyjęła wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w planie finansowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2013 r.

Wniosek dotyczył zwiększenia przychodów Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2013 roku o kwotę 8291 tys. zł i kosztów o kwotę 7272 tys. zł.

- Przychody wynikają ze sprzedaży produktów roślinnych, wpływów z tytułu dopłat do produkcji rolnej, z tytułu dopłat do służebności przesyłu dla gruntów COBORU, odszkodowań za zajęcie na rzecz Skarbu Państwa gruntów Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu pod budowę drogi - tak uzasadniał wniosek wiceminister Kazimierz Plocke. - Wzrost kosztów o kwotę 7272 tys. zł wynika z wzrostu cen czynników produkcji, w tym materiałów i energii, wzrostu kosztów napraw i remontów, głównie maszyn i urządzeń rolniczych, podniesienia z dniem 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 proc., wyższych kosztów związanych z delegacjami służbowymi oraz ujęcia kosztów obliczonego w pełni podatku VAT od zakupów służących zarówno działalności podstawowej, jak i pozostałej. W efekcie powyższych zmian wynik finansowy ośrodka zwiększa się o kwotę 1010 tys. zł. Do tego wniosku została zgłoszona autopoprawka, która jest skonsultowana z Ministerstwem Finansów. Autopoprawka polegała na tym, aby nie zmieniać stanu kwoty środków finansowych na początku roku. Do wniosku wraz z poprawką Ministerstwo Finansów nie zgłosiło uwag.

Uwagi posłów ograniczyły się do spostrzeżenia, że zmiany w budżecie dotyczące COBORU są już normą.

- Chciałabym przypomnieć, że również w ubiegłym roku przekazywaliśmy dodatkowe środki dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – zauważyła poseł Krystyna Skowrońska (PO). - W tym przypadku wydaje się, że skoro po raz kolejny dokonujemy zmian w wydatkach tej jednostki, warto przygotować plan finansowy dla ośrodka, który nie będzie wymagał zmian. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa jest trudna, że konieczne są korekty budżetu. Z pewnością łatwiej byłoby ośrodkowi prowadzić gospodarkę finansową w sytuacji, w której dochody ze zbywania zbóż nie zmieniałyby się tak szybko. Cena zboża ciągle się zmienia. Ośrodek zajmując się badaniami genetycznymi nad zbożem w różnych okresach czasu uzyskuje różne przychody z tego tytułu. To nie jest uwaga odnośnie do poprawki, ale do sposobu postępowania w przygotowywaniu budżetu. Warto już na początku przygotować na kolejne lata projekt planu finansowego i nie dokonywać w nim zmian, lecz ewentualnie zwiększać przychody.

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian planu finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2013 r.

×