Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dobre zbiory i wysoka jakość

Autor:

Dodano:

Ostateczne szacunki dla sektora zbóż UE-27 na rok 2013-14, które potwierdzają dobre zbiory w 2013 r. oraz korzystne zasiewy zbóż ozimych.

Copa-Cogeca opublikowała ostateczne szacunki dla sektora zbóż UE-27 na rok gospodarczy 2013-14, które potwierdzają dobre zbiory oraz wysoką jakość w 2013 r., gdzie zaobserwowano wzrost o 4,5 proc.

Kwestię tę omówiono podczas posiedzenia grupy roboczej „Zboża" Copa-Cogeca. Przemawiając po posiedzeniu, przewodniczący grupy roboczej, Max Schulman z Finlandii powiedział - z danych wynika, że produkcja zbóż w UE-27 wzrosła o 4,6 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Jakość jest wysoka.
W szczególności oczekuje się, że produkcja pszenicy zwyczajnej wzrośnie o 6,9 proc. i osiągnie 135,8 mln ton w tym roku. Produkcja jęczmienia wzrośnie o 6 proc., a kukurydzy o 0,4 proc.

Wydaje się, że zasiewy zbóż ozimych również odbyły się w korzystnych warunkach, aczkolwiek zboża mogą jeszcze wymarznąć, więc jest zbyt wcześnie by przedstawić jakieś dokładne prognozy. Dopiero w marcu rolnicy będą w stanie bliżej określić powierzchnię upraw.

×