Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Młody rolnik, czyli jaki?

Autor:

Dodano:

Do pomocy przewidzianej dla młodych rolników uprawnieni będą przez okres trwający do 5 lat ci rozpoczynający działalność rolniczą, którzy w roku składania pierwszego wniosku o płatność mają nie więcej niż 40 lat.

 

Ustalono to w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Co ciekawe, młoda może być nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba prawna: „Aby zagwarantować ochronę praw beneficjentów i uniknąć dyskryminacji wśród nich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów w odniesieniu do określania warunków, zgodnie z którymi osobę prawną można uznać za kwalifikującą się do otrzymania płatności dla młodych rolników" - głosi rozporządzenie.

×