Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR do zmiany?

Autor:

Dodano:

Tego przynajmniej chcą posłowie PiS.

Poseł Andrzej Szlachta (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) przygotował oświadczenie w tej sprawie.

Nawiązał w nim do publikacji zamieszczonej w jednej z centralnych gazet według której Centralne Biuro Antykorupcyjne bada nieprawidłowości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „Nieprawidłowości wykryła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Mówi się o powiązaniach ze sobą osób, które się awansują, rozdają między sobą nagrody i publiczne pieniądze, zatrudniają według klucza towarzyskiego, żerują na posadach państwowych. Kontrolerzy stwierdzają we wnioskach, że nie są uregulowane w ARMiR kwestie zatrudnienia, nie stworzono mechanizmów zapobiegających nepotyzmowi i kumoterstwu, faworyzowaniu fundacji FAPA.

Komitet polityczny Rady Ministrów podaje, że po zakończeniu kontroli przekazał sprawę do CBA, zaś CBA skierowało sprawę do prokuratora generalnego w formie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie.”

W związku z tym poseł pyta rząd: „Czy zostały podjęte działania zmierzające do szybkich zmian organizacyjnych i regulaminowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jej oddziałach? Czy podjęto działania w zakresie zmian personalnych w kierownictwie odpowiedzialnym za wykryte nieprawidłowości?”

×