Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwójki liściowe - monitoring sadów jabłoniowych

Autor: Zieliński Piotr

Dodano: 09-05-2014 14:24

Zwójki liściowe to jedna z najbardziej uciążliwych w monitoringu i zwalczaniu grup szkodników drzewach owocowych. Ich żerowanie trwa w praktyce cały sezon, dlatego istotny jest stały monitoring i lustracja sadów.

W Polsce występuje kilkanaście gatunków motyli żerujących na liściach jabłoni. Jednak poważne zagrożenie stwarza tylko kilka, a wśród nich zwójki - rodzina małych motyli aktywnych o zmierzchu i w nocy. Ich nazwa wzięła się z tego, że gąsienice wielu gatunków (choć nie wszystkie) zwijają za pomocą przędzy liście, na których żerują. Uszkodzenia liści jabłoni powodują: zwójka siatkóweczka, zwójka bukóweczka, zwójka różóweczka, wydłubka oczateczka.

Zabiegi zwalczające zwójki najlepiej rozpocząć wiosną, jeszcze przed kwitnieniem jabłoni. Pozwalają one zredukować ich nawet o 80 proc. Całkowita eliminacja nie jest możliwa, ponieważ poszczególne gatunki zwójek wylęgaja się, żerują i odbywaja loty godowe w  różnym terminie.
Dalsza ochrona musi być prowadzona w oparciu o monitoring sadu z wykorzystaniem pułapek feromonowych służących do odławiania motyli. 

Okres lotu motyli zwójek drugiego pokolenia, rozpoczyna się w trzeciej dekadzie maja. Dlatego już teraz warto pomyśleć o monitorowaniu sadów.
Najczęściej stosuje się pułapki w formie trójkątnych domków zawieszonych na drzewach.  Na "podłodze" pułapek umieszcza się lepy do których przyklejaja się owady. Umieszcza się w nich również tzw.  dyspensery które zawierają atrakanty służące do zwabiania motyli. Trzeba pamiętać iż w czasie intensywnego lotu motyli, podłogi z klejem trzeba wymieniać ponieważ duże nagromadzenie się owadów utrudnia identyfikację gatunków która nas interesują. Trzeba też wymieniać zbiorniczki z feromonem. Domki mogą być białe lub zielone. Białe można szybciej zlokalizować w sadzie, ale odławia się w nich dużo owadów, przez co trudniona jest identyfikacja gatunków będących szkodnikami. Zielone trudniej odnaleźć w sadzie, ale dużo mniej jest owadów niepożądanych.

Na podstawie odłowów w pułapkach można ocenić długość lotu motyli, intensywność loty, skład gatunkowy oraz największe natężenie lotu. Wszystkie ta informacje służą do wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu zwalczającego szkodnika. Decyzję o wyznaczeniu terminu zabiegu zwalczania podejmuje się gatunek szkodnika którego lot jest najbardziej intensywny.

Jeden zestaw pułapki najczęściej zawiera domek, dwie podłogi z klejem oraz dwa zbiorniczki z feromonem na konkretnego szkodnika (koszt ok.25zł). Warto również dodać iż monitorowanie lotu szkodników z wykorzystaniem pułapek jest bardzo sprawnym narzędziem w wyznaczaniu optymalnego terminu zwalczania, trzeba jednak mieć wiedzę na temat biologii tych szkodników

×