Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dodatkowe 20 mln zł na odnowę i rozwój wsi

Autor:

Dodano:

Dodatkowe 20 mln zł otrzyma Świętokrzyskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 na działania w ramach odnowy i rozwoju wsi - poinformował we wtorek zarząd województwa. Pieniądze trafią m.in. na budowę boisk oraz świetlic.

Pieniądze udało się uzyskać dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską projektu przesunięć środków między działaniami PROW na lata 2007-2013. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym tygodniu. Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego umożliwia ona "nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podziale środków z tego programu".

Zgodnie z projektem rozporządzenia dla Świętokrzyskiego przyznano dodatkową pule środków na to działanie w wysokości 4,96 mln euro (ok. 20 mln zł)

- W zakresie odnowy i rozwoju wsi jest to prawie 1/3 środków, które do tej pory wydatkowaliśmy na to działanie. To było nieco ponad 65 mln zł przez cały okres wdrażania PROW - powiedziała zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Mirosława Mochocka.

Według członka zarządu woj. świętokrzyskiego Piotra Żołądka w każdym komponencie realizowanym w ramach PROW region ten maksymalnie wykorzystał środki. - W naszej puli wojewódzkiej było to 540 mln zł. Do dziś wydatkowaliśmy około 520 mln zł i wszystko wskazuje na to, że całą kwotę wykorzystamy w pełni. Nie ma przesłanek by było inaczej - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.

Dlatego też, dodatkowe 20 mln zł odczytuje jako ogromną szansę dla wielu projektów, które nie mogłyby zostać zrealizowane w mijającej perspektywie budżetowej. Jak tłumaczy Urząd Marszałkowski nabór wniosków, które teraz mają szansę na realizację został prowadzony na przełomie maja i czerwca ub.r. - Został zorganizowany przy założeniu, że pod koniec okresu wdrożeniowego, będzie możliwość pozyskania dodatkowych środków, pochodzących z oszczędności w innych działaniach PROW - wyjaśniono w komunikacie.

Mochocka przyznała, że województwo "po cichu" liczyło na te pieniądze, dlatego wcześniej ogłosiło nabór wniosków. - Do końca była jakaś niepewność, cieszymy się, że nasze przewidywania się sprawdziły i te pieniądze są - przyznała.

Jak ocenia Urząd Marszałkowski, dzięki dodatkowej puli możliwe będzie zakontraktowanie 110 projektów z listy rankingowej, która została zatwierdzona przez zarząd województwa w listopadzie ub.r. W większości przypadków dotyczą one zagospodarowania miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, budowy boisk i placów zabaw, a także modernizacji wiejskich świetlic. Spora część projektów dotyczy także parafii - m.in. w zakresie odnawiania zabytków i ich otoczenia. - Mamy pełną świadomość że w niektórych gminach obiekty sakralne są jedynymi zabytkami - przyznał Żołądek.

Jak przypomniał obecny na konferencji marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas ponad 90 proc. obszarów regionu to tereny pozamiejskie, a 55 proc. mieszkańców mieszka na wsi. - Zatem wszystkie projekty, które dotyczą tej przestrzeni są bardzo istotne - podkreślił.

×