Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Elektroniczne systemy pomagają wykryć ruję i schorzenia u krów

Autor:

Dodano:

Rolnicy mają coraz większe problemy z wykrywaniem rui u swoich krów. Spowodowane jest to coraz słabszym manifestowaniem rui przez mlecznice, oraz trudnością w kontroli coraz większych stad. Z pomocą przychodzi nowoczesna technologia w postaci elektronicznych systemów wykrywania rui.

Zmiany na rynku mleka wymuszają od hodowców optymalizację produkcji. Wielu rolników osiąga ją poprzez zwiększanie skali produkcji. Jednak coraz liczniejsze stada wymagają nowych narzędzi do ich odpowiedniej obsługi. Obok usprawniania żywienia oraz doju, nowe technologie mogą pomóc również w wykrywaniu rui. 

Rolnicy, którzy chcą w długiej perspektywie produkować mleko, powiększają swoje gospodarstwa oraz swoje hodowle. Jest to ogólny trend na rynku, gdzie liczba małych gospodarstw spada. Natomiast coraz więcej jest stad liczących ponad 100, a szczególnie ponad 200 krów. To powoduje, że coraz trudniej jest nadzorować zwierzęta w tradycyjny sposób. Tak duża liczba krów powoduje zwiększenie czasochłonności, jeśli mamy przyjrzeć się każdej z osobna, chcąc np. zaobserwować ruję lub jej stan zdrowia.- mówi Piotr Koźlicki, kierownik sprzedaży na centralno-wschodnią Europę, SCR. 

Niewątpliwą zaletą systemów elektronicznych jest to, ze pracują non-stop, monitorując zachowanie zwierząt 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Większość dostępnych na rynku systemów, opiera swoje działanie na zbieraniu i analizie informacji dotyczących poruszani się zwierząt oraz intensywności przeżuwania. 

Jak mówi Piotr Koźlicki, systemu elektroniczne są dokładnym narzędziem, potrafiącym określić optymalny czas na przeprowadzenie inseminacji. 

- Człowiekowi bardzo trudno jest ocenić, nawet jeśli wyłapie krowę w rui, czy samica jest na początku, w środku czy pod koniec okresu rujowego. Zbyt wczesna lub zbyt późna inseminacja jest często nieskuteczna, a to powoduje dodatkowe koszty dla gospodarstwa. Są to koszty straconego materiału genetycznego oraz, jak niektórzy mówią, 20 dni "darmowych" wakacji dla krowy.  

Elektroniczne systemy, które głównie mają na celu wykrywać ruję, są również w stanie poinformować rolnika o ewentualnych schorzeniach dotykających jego zwierzęta. Jakiekolwiek zaburzenia są wykrywane przez system na bardzo wczesnym etapie. Pozwala na to fakt, że krowy praktycznie zawsze reagują obniżeniem intensywności przeżuwania, na wystąpienie problemów lub anomalii.  

Wczesne wykrycie schorzeń pozwala na podjęcie leczenia w subklinicznym etapie choroby. Obniża to znacząco czas leczenia oraz zwykle ogranicza liczbę stosowanych lekarstw. 
 

×