Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niskie pogłowie macior rekompensowane importem warchlaków

Autor:

Dodano:

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w marcu 2015 r. liczyło 11511,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,9 proc. Odnotowano jednak spadek pogłowia loch i prosiąt, ta luka jest w coraz większym stopniu uzupełniana importem świń do 50 kg masy ciała.

Zwiększyła się liczebność pogłowia prosiąt o 4,1  proc., warchlaków – o 6,7 proc. i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej – o 1,2 proc. Odnotowano natomiast spadek pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i wyższej (o 4,0 proc.), w tym loch (o 3,9 proc.).

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2014 r. o 39,0 tys. sztuk (o 3,9 proc.), do poziomu 962,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 20,6 tys. sztuk (o 3,1 proc.), do 648,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2014 r. liczba loch na chów wzrosła o 5,8 tys. sztuk (o 0,6 proc.), w tym macior prośnych o 5,9 tys. sztuk, tj. o 0,9 proc.

Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do marca import ten wyniósł 763,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. o 25,9 proc., a przeciętna waga żywa jednej zaimportowanej sztuki wynosiła 30 kg. W I kwartale 2015 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,29 zł i była o 10,7 proc. niższa od rejestrowanej w I kwartale 2014 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,40 zł, wykazując spadek o 9,7 proc. w stosunku do notowanej przed rokiem.

W I kwartale 2015 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,29 zł i była o 10,7  proc. niższa od rejestrowanej w I kwartale 2014 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,40 zł wykazując spadek 9,7 proc. w stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 67,16 zł za 1 dt, tj. o 6,6 proc. niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2014, a na targowiskach wynosiła 66,46 zł za 1 dt. i była o 15,8 % niższa od rejestrowanej w I kwartale ub.r.

W marcu 2015 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,38 zł w skupie, a na targowiskach 4,48 zł, tj. odpowiednio: o 7,5 proc. i o 0,2 proc. mniej niż w marcu 2014r.

W 2015 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,6 (w marcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10-11.

×