Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pierwsze wyniki plonowania jęczmienia

Autor:

Dodano:

Jęczmień w tym roku dał wyższe plony, ale odznacza się niższą zawartością białka – wynika z pierwszych badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z Opolszczyzny. Zależność ta jest jednak normalna.

Jęczmień w ramach wyników PDO na Opolszczyźnie został skoszony 7 lipca. W sumie zebrano 14 odmian tego gatunku z pól doświadczalnych.

Jakie były wyniki? Jak informuje nas dr inż. Agnieszka Krawczyk, kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zbiory zaskakują, bo są one wyższe niż w roku ubiegłym i o bardzo niskiej wilgotności.

Średnia plonów dla 14 odmian wynosiła w tym roku dla przeciętnego poziomu agrotechniki a1 – 97 dt/ha, a dla wysokiego poziomu agrotechniki a2 – 113 dt/ha. Z kolei w roku ubiegłym plon wynosił dla a1 – 78 dt/ha, a dla a2 – 88 dt/ha. Plon został obliczony dla wilgotności 14 proc.

Zawartość białka zmierzono dla trzech odmian i wynosi ona dla odmiany Hobbit F1 – 11,5 proc. suchej masy (s.m.), Kobuz – 11,4 proc. s.m. i Wootan F1 – 10,9 proc. s.m. Porównując z rokiem ubiegłym zawartość białka jest niższa.  W 2014 r. kształtowała się ona odpowiednio dla dwóch pierwszych odmian na następującym poziomie: 12,6 proc. s.m. i 12,7 proc. s.m.

Obliczono też masę tysiąca ziaren, gdzie średnia wyniosła powyżej 40 g. Konkretnie dla Hobbita kształtowała się ona na poziomie 45,4 g, a dla odmiany Kobuz – 44,5 g.

- Ziarno jest drobne i bardzo suche. Średnia wilgotność wynosiła 9 proc. Były jednak też takie partie ziarna, których wilgotność wyniosła tylko 6-7 proc. – zaznacza dr Krawczyk.

Z informacji zebranych przez rolników z Wielkopolski wynika za to, że średnie plony jęczmienia z pól produkcyjnych wynoszą 4,5 t/ha. Ziarno jest drobne i z powodu suszy występuje w nim poślad.

 

×