Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ostatni tydzień na wykoszenie łąk

Autor:

Dodano:

Przypominamy, że rolnicy, którzy zgłosili swoje łąki we wnioskach o dopłaty bezpośrednie mają obowiązek wykosić je i usunąć z nich ściętą biomasę, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca.

Według ARiMR niewykaszanie łąk jest najczęściej stwierdzaną podczas kontroli niezgodnością popełnianą przez rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Wykroczenie to podlega sankcji. W tym roku łąki plonują słabo, rolnicy z inwentarzem żywym narzekają na małą ilość i słabą jakość pokosów. Dotychczas niemieli raczej problemów z wykoszeniem nawet tych zazwyczaj podmokłych stanowisk. Sytuacja jednak w ostatnim tygodniu znacznie się zmieniła, na skutek ulewnych deszczy są miejsca podtopione i zwłaszcza tam mogą pojawić się problemy z wykoszeniem runi.

Przypominamy także, że podczas kontroli na miejscu z zakresu wzajemnej zgodności za niewykoszoną łąkę może zostać naliczona przez ARiMR pewna ilość punktów karnych, która później może zostać zamieniona na karę pieniężną.

Jeżeli rolnik z przyczyn od niego niezależnych (np. zalanie łąki) nie może wykonać pierwszego pokosu w terminie do 31 lipca lub nie może zebrać ściętej biomasy powinien o tym fakcie poinformować za pomocą pisemnego oświadczenia biuro powiatowe ARiMR. Wówczas musi się zobowiązać, że gdy tylko warunki na to pozwolą wykona wymagane koszenie łąk.

Z wymogów (wykoszenie do 31 lipca) mogą być zwolnieni niektórzy rolnicy realizujący na swoich łąkach Program Rolnośrodowiskowy, wówczas wymogi i termin koszenia ustalone są osobno dla każdego realizowanego w gospodarstwie wariantu.

 

×