Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnik sprzeda na zadaszonym targowisku

Autor:

Dodano:

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczająca możliwość sprzedaży bezpośredniej przez rolnika jego własnych produktów i określająca jej warunki dochodowe, nie pozwalała na sprzedaż pod dachem. Grupa posłów przygotowała nowelizację, która ma zmienić ten stan rzeczy.

Teraz sprzedaż ma być dopuszczona "na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu”.

To poprawka błędu wskazywanego już przed uchwaleniem ustawy o podatku dochodowym, mimo to popełnionego.

Drugim celem nowelizacji jest określenie kompetencji nadzoru prowadzonego nad wytwarzaniem żywności przez rolnika.

Ma go pełnić Inspekcja Weterynaryjna jako organ urzędowej kontroli żywności właściwy do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, w których oprócz sprzedaży konsumentom końcowym prowadzi się również produkcję.

Zakłady prowadzone przez rolników, w których produkuje się produkty pochodzenia zwierzęcego i wprowadza je na rynek w ramach handlu detalicznego będą podlegały obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, analogicznie jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Dlaczego Inspekcja Weterynaryjna, a nie Państwowa Inspekcja Sanitarna? Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem tych znajdujących się wyłącznie w handlu detalicznym), w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji i umieszczaniu na rynku – podają projektodawcy w uzasadnieniu. „Celem proponowanej zmiany jest zatem objęcie nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej zakładów prowadzących handel detaliczny, prowadzonych przez rolników, w których dokonuje się zarówno produkcji, w tym przetwarzania, produktów pochodzenia zwierzęcego jak i ich sprzedaży wyłącznie konsumentom końcowym w miejscu produkcji i/lub na targowisku, tj. np. przydomowych zakładów zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, w których produkuje się sery, wędliny, pasztety, wędzone ryby, itd.” – podano.

 

 

×