Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiana na stanowisku prezesa KRUS

Autor:

Dodano:

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do czasu powołania Prezesa KRUS.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski wręczył Janinie Pszczółkowskiej akt powierzenia obowiązków p.o. prezesa KRUS.

×