Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Młodzież nagrodzona za innowacje techniczne dotyczące rolnictwa

Autor:

Dodano:

Odbyły się finały kolejnej edycji konkursu na innowacje techniczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, realizowanego przy wsparciu firmy Monsanto Polska adresowanego do uczniów szkół kształcenia zawodowego z województwa mazowieckiego i lubelskiego - poinformowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, organizator konkursu.

Program ma na celu pobudzanie i wspieranie kreatywności młodzieży szkół kształcenia zawodowego, jak również rozwój ich kompetencji społecznych, a przez to zwiększenie w przyszłości ich szans zdobycia pracy zawodowej.

Łącznie w trzech poprzednich edycjach programu w roku szkolnym 2014/2015 udział wzięło 39 szkól kształcenia zawodowego. Oznacza to, że około 160 uczniów aktywnie włączyło się w realizację programu, poświęcając swój pozaszkolny czas na opracowanie własnej propozycji innowacyjnego rozwiązania.   

Jak poinformowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, w związku z ogromnym zainteresowaniem w ubiegłym roku tym programem, w roku szkolnym 2015/2016 konkurs jest nadal kontynuowany.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbyły się dwa finały konkursu dla województwa lubelskiego oraz mazowieckiego, podczas których wyłonieni zostali laureaci konkursu. Finał trzeciej edycji konkursu dla województwa lubelskiego odbył się 15 grudnia 2015 r. w Warszawie. Projekty, które przeszły etap preselekcji i zostały zaprezentowane przedstawiło 10 grup uczniowskich. Były to:

1.       Interaktywny mikroprocesorowy system dozoru i zarządzania gospodarstwem pszczelarskim – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu; innowacja pozwalającą w zdalny sposób zbierać informacje o stanie pasieki. Grupa omówiła działanie prototypu pokazując zmieniające się parametry dotyczace wagi ula, panującej wewnątrz temperatury, wilgotności oraz możliwość obserwacji w stanie rzeczywistym pracy pszczół. 

2.       System automatycznego pomiaru i monitorowania kwasowości gleby - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu; 

3.       Masowa śmierć pszczół - globalnym problemem – projekty przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie; Uczniowie skupili się na problemie zmniejszającej się populacji pszczół w Polsce i konsekwencjach wynikających z tej sytuacji. W celu rozwiązania problemu zaproponowali budowę „domku” dla pszczół. Do jego przygotowania zastosowali m.in. trzcinę, cegłę dziurawkę oraz ponawiercane deski. „Domek” mógłby tez spełniać funkcję „przetrwalnika” kokonów podczas zimy. 

4.       Pogotowie analityczne czyli szybka, solidna i profesjonalna usługa w zakresie badań analitycznych dla rolnictwa – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle; Uczniowie szczegółowo objaśniali jurorom kolejne etapy prowadzonych badań na przykładzie analizy mleka. Zademonstrowali też aparaturę do badań oraz przeprowadzili symulację wybranej analizy. 

5.       Obora jako źródło energii – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie; Uczniowie zaprezentowali proste w zastosowaniu rozwiązanie, które umożliwi wykorzystanie energii cieplnej produkowanej przez krowy w oborach. W tym celu wystarczy – zdaniem uczniów – zamontować pod sufitem obory wężownice z cienkich metalowych rurek. Woda przepływająca przez wężownicę zostałaby podgrzana dzięki ciepłu gromadzącemu się pod sufitem. 

6.       Inteligentny system magazynowania zbiorów rolnych - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu; Według uczniów system może być zastosowany w każdym gospodarstwie rolnym i dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uchroni zbiory przed groźnymi dla przechowywania zbiorów czynnikami zewnętrznymi – nieodpowiednią temperaturą, wilgotnością czy zagrzybieniem. Urządzenie zasygnalizuje rolnikowi kiedy powinien zareagować, aby nie narazić się na straty.

7.       Stabilizator wilgotności gruntu - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku; Młodzież przedstawiła pomysł nawadniania miejskiej zieleni przy wykorzystaniu zjawiska kondensacji wilgoci z powietrza. Uczestnicy zaprezentowali działanie urządzenia, które rozprowadza zgromadzoną w efekcie działania wysokiej temperatury wodę na miejskich terenach zielonych. Uczestnicy uzasadnili, przedstawiając koszty utrzymania miejskiej zieleni, opłacalność montowania przez miasta zaprojektowanego urządzenia. 

8.       Innowacyjna taczka – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim; Uczniowie wykorzystali zwykłą taczkę, do której skonstruowali i dodali nowe funkcjonalności: hamulec, ruchome „drzwiczki” ułatwiające opróżnianie zawartości taczki, oświetlenie oraz podwyższone, składane boki. Uczniowie przedstawili model w skali 1:1. 

9.       Sterowana łódka do nęcenia ryb na wodach stojących - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie; Uczestnicy przygotowali wydrukowany w drukarce 3D połączony podwójny kadłub łodzi z zamontowanym podajnikiem zanęty. 

10.   Wielofunkcyjna socjalno-rekreacyjna zagroda dla psa – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Oprócz walorów estetycznych i funkcjonalnych zagrody, a także zastosowaniu nowoczesnych materiałów (w tym kolektora solarnego przydatnego m.in. do podgrzewania miski) uczniowie zwracali uwagę na często krytyczną sytuację psów w zagrodach wiejskich. 

Decyzją jury laureatami w mazowieckiej edycji konkursu zostały cztery zespoły, które przygotowały następujące projekty:

1.       Interaktywny mikroprocesorowy system dozoru i zarządzania gospodarstwem pszczelarskim – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu;

2.       Obora jako źródło energii – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie;

3.       Stabilizator wilgotności gruntu - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku;

4.       Wielofunkcyjna socjalno-rekreacyjna zagroda dla psa – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu w ich szkołach podczas lokalnych uroczystości.

 

×