Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stowarzyszenie "Podlasie" prezentuje plan zwalczania ASF u dzików

Autor:

Dodano:

W opinii Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie” stale pojawiający się ASF u dzików na terenie Polski wynika z braku praktycznej wiedzy w chwili pojawienia się pierwszych przypadków ASF na terenie Polski. Chodzi głównie o początkowe bagatelizowanie wektora dziczego, który niedoceniany przez specjalistów, zadecydował o zawleczeniu ASF przez niezabezpieczoną granicę do Polski.

Stowarzyszenia „Podlasie” przedstawia plan, który powinien być wypełniony w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń występującego dzików.

1. Zabezpieczyć przed chorobą obszar całego kraju stosując ekologiczne metody regulacji populacji dzików dostosowując ich ilość do naturalnej bazy pokarmowej w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie.
2. W pasie kilkudziesięciu kilometrów od granicy wschodniej oraz w istniejących strefach zagrożenia i ochronnych ASF zaprzestać planowego hodowania dzików i dokonać redukcji ich populacji do poziomu możliwie najniższego tak aby wirus mógłby się wyciszyć. Wzdłuż całej granicy wschodniej ustawić pułapki żywołowne na dziki.
3. Każdy przypadek ASF dzików w strefach traktować jako skutek stale nadmiernej populacji dzików.
4. Jak najszybciej rozpocząć nieograniczone polowania na lochy dzicze, co jest uznane przez EFSA za najskuteczniejszy sposób zmniejszania populacji dzika.
5. Podobnie do innych chorób dzikich zwierząt oddzielić ASF dzików od ASF świń.
6. Wyznaczyć urząd odpowiedzialny za zwalczanie ASF dzików w Polsce.
7. Wprowadzić dopłaty dla myśliwych do odstrzelonej lochy dzika w wysokości 100 €/szt. oraz wynagrodzenie 50 zł za znalezienie padłej sztuki dzika.
8. Wymusić na Unii zmianę zapisu w pierwotnej Ustawie, opracowanej przez poprzedni rząd, o ewentualnym poszerzeniu strefy czerwonej w przypadku stwierdzenia ogniska u świń, zamiast poszerzenia tej strefy w przypadku stwierdzenia przypadków ASF u dzików.
9. Wyznaczyć Zakłady Mięsne które będą kupowały tuczniki ze strefy czerwonej.
10. Żądamy aby konsekwencje choroby zwalczanej z urzędu ponosił Rząd, a nie hodowca trzody chlewnej, u którego nie wykryto ogniska ASF.

Tymczasem, Główny Lekarz Weterynarii poinformował o 85. przypadku ASF u dzika. Zwłoki padłego dzika znaleziono w pobliżu miejscowości Gruszki (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko - białoruskiej. Wynik badania laboratoryjnego został uzyskany 21 stycznia 2016 r. 

 

×