Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stłuszczona wątroba – gruby problem

Autor:

Dodano:

Stłuszczenie wątroby jest chorobą metaboliczną występującą najczęściej na początku laktacji. W grupie podwyższonego ryzyka są wysoko wydajne krowy o zbyt wysokiej kondycji. Zapobiec schorzeniu można poprzez odpowiednią profilaktykę żywieniową.

Stłuszczenie wątroby jest chorobą metaboliczną okresu przejściowego. Jednym z czynników ją wywołujących jest ujemny bilans energetyczny mający miejsce bezpośrednio po ocieleniu. Ujemny bilans energetyczny wynika ze zbyt niskiego pobrania paszy, przez co zapotrzebowanie na energię, wynikające z nierozpoczętej produkcji mleka, nie jest pokryte. Jak podaje literatura, efektem takiego stanu jest gwałtowne uwolnienie rezerw tłuszczowych w postaci niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, które niewykorzystane, w całości akumulowane są w postaci triacylogliceroli w wątrobie, prowadząc do stłuszczenia narządu i upośledzenia jego czynności.

Zbyt wysoka kondycja

Kondycja krów ma duży wpływ na rozwój chorób metabolicznych. Rzutuje to bowiem na pobranie suchej masy bezpośrednio po ocieleniu. Badania wykazały, że krowy w kondycji ≥ 4,0 BCS wykazują mniejszy apetyt w okresie okołowycieleniowym aniżeli szczuplejsze osobniki.

Stłuszczenie wątroby występuje w połączeniu z ketozą typu II, czyli syndromem tłustej krowy. Z powodu zmian patologicznych, stłuszczona wątroba wykazuje ograniczone możliwości procesu glukoneogenezy.

Najlepiej zapobiegać

Stłuszczenie wątroby jest schorzeniem wiążącym się z wysokimi stratami, dlatego należy jej zapobiegać. Prewencja polega na monitoringu kondycji ciała krów oraz odpowiednim ich żywieniem. Nie dopuszczalne jest dopuszczenie do zbytniego opasienia krów zasuszonych – kondycja równa lub wyższa niż 4,0 w systemie oceny BCS.

Dawka dla krów wchodzących w laktację powinna być jak najbardziej smakowita, tak aby mlecznice chętnie ją pobierały. Wskazane jest również podawanie takich dodatków jak: niacyna, cholina oraz prekursory glukozy ( glicerol, glikol, propionian).

×