Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE: Ograniczenia w stosowaniu leków antybakteryjnych u zwierząt

Autor:

Dodano:

W środę przegłosowano projekt, w którym planuje się aktualizację praw unijnych w zakresie stosowania leków weterynaryjnych. Projekt zmian dotyczy zbiorowej i profilaktycznej antybiotykoterapii u zwierząt.

W obliczu coraz częściej występującej odporności bakterii na stosowane obecnie antybiotyki posłowie Komitetu Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zagłosowali za ograniczonym wykorzystaniem istniejących leków przeciwbakteryjnych. Raport został zatwierdzony 60 głosami wobec 2 przeciw. Oznacza to, że posłowie są zwolennikami zakazu zbiorowej i profilaktycznej antybiotykoterapii u zwierząt. Jednocześnie podkreślili, że nowe formuły i leki powinny być rozwijane i uważają, że działania powinny stymulować tym kierunkiem - badaniami nad nowymi lekami.

Dla wzrostu zainteresowania badaniami, dotyczącymi nowych leków, posłowie proponują np. dłuższe okresy ochrony dokumentacji technicznej na temat nowych leków, ochrony handlowej innowacyjnych substancji czynnych, ochrony znaczących inwestycji generowanych w celu poprawy istniejącego produktu przeciwbakteryjnego lub w celu utrzymania go na rynku.

- Dzisiejsze głosowanie jest wielkim krokiem w przód dla zdrowia zwierząt i zwalczania oporności na antybiotyki. Będziemy mogli lepiej ograniczyć i kontrolować stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich, a tym samym zmniejszyć ryzyko, że pojawią się potencjalnie odporne formy bakterii na leki. Wprowadzenie takich zmian ma przyczynić się do zwiększenia dostępności leków, napędzić rozwój innowacji, tak aby poszerzył się asortyment dostępny dla weterynarzy. Cieszę się z szerokiego konsensusu w sprawie tego raportu, który powinien promować zdrowie publiczne i ochronę konsumentów - powiedziała eurodeputowana Françoise Grossetête (Francja).

- Leki weterynaryjne nie mogą w żadnym wypadku służyć do poprawy wydajności lub kompensować niewłaściwą hodowlę zwierząt - mówili posłowie, opowiadający się za ograniczeniem profilaktycznego stosowania leków przeciwbakteryjnych, czyli jako środek zapobiegawczy przy braku objawów klinicznych zakażeń. Jego stosowanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy jest w pełni uzasadnione przez lekarza weterynarii.

Metafilaktyczne zastosowanie (tj. leczenia grupę zwierząt, którym jeden wykazuje objawów zakażenia) musi być ograniczone do klinicznie chorych zwierząt, a także pojedynczych zwierząt, które zostały określone jako o te wysokim ryzyku zarażenia. W takim wypadku stosuje się leczenie w celu zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania się bakterii w grupie zwierząt.

×