Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS: Informacja dla osiągających dodatkowe miesięczne przychody

Autor:

Dodano:

Jak informuje KRUS, od 1 marca br. będą obowiązywać nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

● 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,

● 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

 

 

×