Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pszenica w Paryżu najtańsza od połowy 2010 r.

Autor:

Dodano:

Pszenica na MATIF w kontrakcie marcowym spadła o 2,5 proc., natomiast na CBOT seria marcowa podrożała o 0,3 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt marcowy) obniżyła się o 0,9 proc., a w Chicago (marzec) wzrosła o 0,2 proc.

W ubiegłym tygodniu najsłabiej prezentowały się notowania pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF. Apogeum spadku ceny wystąpiło w piątek (o 2,5 proc.), a cena wyznaczyła nowy dołek notowań i była najtańsza od połowy 2010 r. (140,75 euro/t). przez cały tydzień obniżka wyniosła 3,3 proc.

Zupełnie odwrotnie przebiegały notowania pszenicy na giełdzie w Chicago. Chociaż we wtorek amerykańska pszenica wyznaczyła najniższą cenę od czerwca 2010 r., to jednak kolejne sesje notowań były wzrostowe i ostatecznie przez ostatni tydzień cena wzrosła o 2,6 proc. W wyniku ub. tygodniowych rozbieżnych notowań różnica w cenie pszenicy po obu stronach Atlantyku (wyrażona w zł)wzrosła do 51 zł/t na korzyść amerykańskiej. Jeszcze na początku stycznia br. sytuacja była odwrotna- pszenica na MATIF była ok. 50 zł/t droższa od amerykańskiej. Ostatnie problemy z ceną francuskiej pszenicy wynikają po części z mniejszym eksportem jak również z oczekiwana rekordową produkcja w tego ziarna w nadchodzącym sezonie.

Ceny kukurydzy w poprzednim tygodniu prezentowały się stabilniej. Notowania kukurydzy amerykańskiej nie zmieniły się, a notowanej na MATIF spadły o 0,3 proc. Zarówno na giełdzie w Chicago jak i na MATIF ceny znajdują się blisko najniższych notowań z ostatnich miesięcy.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 2,46 proc. (140,75 euro/t- 610 zł/t).
Wykres 1


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,33 proc. (167,09 USD/t- 661 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,85 proc. (145,75 euro/t- 632 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,21 proc. (139,56 USD/t- 552 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10

 

×