Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR likwiduje Departament Odwołań

Autor:

Dodano:

W projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa – na wniosek prezesa - zmieniono organizację Centrali ARiMR. Jak się okazuje, najmniej przydatny jest w Centrali agencji Departament Odwołań, do którego rolnicy kierowali swoje skargi, zanim sprawy trafiały do sądu.

Wiele departamentów w Centrali ARiMR połączono. I tak:

- utworzono Departament Kontroli i Bezpieczeństwa poprzez połączenie Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Informacji Niejawnych;

- połączono Departament Prawny i Departament Zamówień Publicznych;

- utworzono Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, łącząc Departament Baz Referencyjnych z Departamentem Kontroli na Miejscu.

Postanowiono też zlikwidować Departament Odwołań, uznając jego misję za spełnioną. „Departament Odwołań został utworzony we wrześniu 2014 r. w celu skrócenia czasu obsługi spraw odwoławczych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne – podano w uzasadnieniu. – Było to szczególnie istotne w kontekście właściwego zarządzania z kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013. W związku z wykonaniem założonego celu przewiduje się likwidację Departamentu Odwołań i przeniesienie jego zadań do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za procedury wdrażania dla poszczególnych instrumentów wsparcia”. Jak z tego wynika, przyjęto zasadę, że najlepiej sobie poradzi z odwołaniem rolnika ten urzędnik, który spowodował, że rolnik się odwołuje. Odwołanie powoduje zwykle właśnie złe przygotowanie wdrażania. Czy urzędnik taki będzie chętny do przyznania się do błędu? Czy nie będzie odrzucał odwołania, licząc na zniechęcenie petenta albo chociaż na odsunięcie w czasie złej oceny przygotowanych przez siebie procedur? Czy likwidacja tego departamentu to na pewno dobry pomysł? – pytamy w agencji.

Wątpliwości budzi tez nie podanie w ocenie skutków realizacji projektu rozporządzenia, jaki będzie efekt finansowy przeprowadzonych zmian. Podano, że taka organizacja poprawi efektywność realizacji zadań i usprawni zarządzanie „zasobami ludzkimi”. Skutki finansowe będą dotyczyć tylko redukcji stanowisk kierowniczych, co wynika ze sformułowania: „Zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych w Centrali Agencji pozwoli wygenerować oszczędności wynikające z redukcji stanowisk kierowniczych”.

Jak zapewniono, reorganizacja nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa.

Dobre i to, zwłaszcza że wiceprezesów ARiMR ma teraz więcej…

×