Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bobik siej wcześnie

Autor:

Dodano:

Termin siewu bobiku jest jednym z ważniejszych elementów agrotechnik. Należy go siać tak wcześnie, jak na to pozwoli stan gleby.

Wczesny termin siewu zapewnia lepsze wykorzystanie zgromadzonej wody poziomowej, jak również przejście stadium jarowizacji. Ponadto wczesny wysiew decyduje o lepszym korzeniu się roślin, wcześniejszym zakwitaniu roślin jak również niższym formowaniu się okółków pierwszych kwiatostanów, które są lepiej zaopatrywane w asymilaty.

Zalecany termin siewu bobiku mieści się pomiędzy II dekadą marca a I kwietnia. Każde opóźnienie obniża liczbę zawiązanych strąków co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonu nasion. Dodatkowo wydłuża się okres wegetacji. Rośliny narażone są na silniejsze porażenie chorobami oraz uszkodzenie szkodników przez co powoduje problemy ze zbiorem i konieczność dosuszania.

Optymalna obsada roślin dla odmian tradycyjnych wynosi 45-50 szt. /m2 a dla odmian samokończących 65- 70 szt./m2. Warto o nią zadbać, gdyż jest to decydujący czynnik wpływający
na prawidłowy rozwój generatywny i zmniejsza ryzyko wystąpienia agrofagów.

Bobik należy do roślin głębokiego siewu, na glebach zwięzłych powinien być wysiany na głębokość 8 cm, natomiast na glebach lżejszych do 12 cm w rozstawie rzędów 15-25 cm. Nasiona umieszczone na tej głębokości mają odpowiednie warunki do skiełkowania, a siewki do rozwoju systemu korzeniowego. Dobrze rozbudowany system korzeniowy, chroni roślinę przed suszą oraz wyleganiem.

Bezpośrednio przed siewem należy wykonać szczepienie nasion szczepionką bakteryjną, która może podwyższyć plony o 0,25t/ha. Najpopularniejszą szczepionką dostępna na rynku jest Nitragina, którą można zakupić w Instytucie Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Ponadto nasiona powinny być zaprawione preparatami insektycydowo- fungicydowymi w celu ograniczenia rozwoju takich agrofagów jak: zgorzel siewek, zgnilizna korzeni oraz oprzędziki.

Jako zaprawy można zastosować przykładowe preparaty takie jak:

- Bulldock 025 EC (substancja czynna beta- cyflutryna) zalecana dawka - 25g/ l
- Gwarant 500 SC (substancja czynna chlorotalonil) zalecana dawka - 2, 0 l/ha
- Rovral Aquaflo 5 0 0 S C (substancja czynna iprodion) zalecana dawka - 1,5 l/ha.

×