Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trwa szacowanie strat po zimie

Autor:

Dodano:

Działają 324 komisje szacujące szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

W pierwszych dniach marca izby rolnicze wskazywały na brak informacji dotyczących szacowania strat i pomocy, na którą mogą liczyć rolnicy.

Czy ministerstwo przekazało takie informacje i interesuje się tą kwestią? – pytaliśmy w ministerstwie.

„Szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą zostać oszacowane dopiero po ruszeniu wegetacji. Aktualnie w gminach, w których zostały zgłoszone  szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania komisje powołane przez wojewodów rozpoczynają szacowanie szkód.

Zostały powołane 324 komisje na terenie 397 gmin (stan na 23.03.2016)” – poinformowało biuro prasowe resortu.

10 marca 2016 r. minister rolnictwa wystąpił do wszystkich wojewodów o powoływanie komisji szacujących straty – odbywa się to na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.).

×