Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowy herbicyd do soi, bobiku i słonecznika

Autor:

Dodano:

Firma Belchim Crop Protection rozszerzyła rejestrację herbicydu Proman 500 SC o kolejne gatunki.

Proman 500 SC jest herbicydem stosowanym doglebowo w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą. Substancją czynną jest metobromuronu (grupa pochodnych fenylomocznika) - działa układowo i jest pobierany przede wszystkim przez korzenie, ale także przez liście.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna oraz żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rdest plamisty.

Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

Proman był zarejestrowany do stosowania tylko w ziemniaku. Przypominamy zasadę jego stosowania preparat należy stosować przed wzejściem roślin, po ich obredleniu i zabronowaniu na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09) w dawce 3 – 4 l/ha. Producent zaleca stosowanie tego herbicydu w mieszaninie z partnerami np. ze środkami zawierającymi chlomazon, linuron, metrybuzyna, pendimetalinę lub prosulfokarb.

W uprawie słonecznika oraz soi, środek należy stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08) najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi. Zalecana dawka to 2 - 3l/ha. Natomiast do ochrony bobiku herbicyd najlepiej zastosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08) w dawce 2 l/ha. Herbicyd we wszystkich wymienionych gatunkach można stosować tylko jednokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

×