Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy rośliny mogą być bardziej odporne na suszę?

Autor:

Dodano:

Zmienne warunki atmosferyczne, duże wahania temperatury, przymrozki i coraz częściej występujące w Polsce na początku sezonu wegetacyjnego susze są czynnikami stresogennymi przekładającymi się na obniżenie dochodowości upraw. Przeciwdziałanie ich negatywnym dla upraw skutkom ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania roślin, a w konsekwencji wydania dobrego plonu.

Skuteczne rozwiązanie

Wychodząc naprzeciw tak istotnemu zagrożeniu produkcji roślinnej, jakim jest stres wywołany niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi specjaliści firmy INTERMAG proponują podjęcie profilaktycznych działań zaradczych, których celem jest aktywacja naturalnych systemów obronnych roślin, stymulacja ich wzrostu i rozwoju oraz wzmocnienie tkanek.

Preparatem, który korzystnie wpływa na kondycję roślin poddanych działaniu czynników stresogennych jest mineralny stymulator wzrostu OPTYSIL®, zawierający aż 200 g krzemu w przeliczeniu na SiO2 w litrze preparatu. Ten krzemowy antystresant o właściwościach biostymulujących chroni rośliny przed czynnikami stresogennymi, zapewniając ich jak najlepszy rozwój. Produkt idealnie wpisuje się w Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin – STRESS CONTROL SYSTEM (SCS), której istotą są działania profilaktyczne przed wystąpieniem warunków stresowych. Polegają one m.in. na: mechanicznym wzmocnieniu tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju organów roślinnych oraz aktywacji naturalnych systemów obronnych.

Jak działa krzem?

Krzem zwiększa odporność na niekorzystne warunki pogodowo-środowiskowe, m.in. zbyt niską temperaturę i niedostatek wody. Rośliny nim traktowane wytwarzają większą biomasę. W czasie suszy krzem zawarty w ścianach komórkowych tworzy barierę, która pomaga roślinom zatrzymać wodę, ogranicza odpływ elektrolitów, co zmniejsza straty plonu spowodowane niedoborem wody. OPTYSIL® zmniejsza skutki stresu wodnego poprzez stymulację lepszego wzrostu korzeni.
OPTYSIL® stosuje się w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych w dawce 0,5 l/ha, liczba zabiegów zależy od uprawy. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując preparat przed wystąpieniem warunków stresowych i objawów na roślinach. Zabiegi należy wykonywać co ok. 7−10 dni zaczynając od wczesnych stadiów rozwojowych roślin. Preparat doskonale wpisuje się w koncepcję integrowanej produkcji roślin. Niski koszt aplikacji w przeliczeniu na 1 ha i znakomita mieszalność z większością agrochemikaliów to dodatkowe korzyści.

OPTYSIL® w badaniu

Badania skuteczności, wykorzystania i stosowania preparatu OPTYSIL® firma INTERMAG prowadzi we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Badanie nad ograniczaniem skutków stresu suszy przez preparat OPTYSIL® przeprowadzono we współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Wykazano, że rośliny pszenicy traktowane preparatem OPTYSIL® dużo lepiej znosiły stres suszy, co przekładało się na zdecydowanie większą produkcję białek w porównaniu do roślin kontrolnych (wykres).

×