Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pamiętaj o zaprawianiu bulw

Autor:

Dodano:

Zaprawianie bulw ziemniaka jest pierwszym zabiegiem ochronnym zapobiegającym rozwoju chorób oraz występowania szkodników.

Zaprawianie bulw ziemniaków jest jedynym skutecznym sposobem zapobiegania występowaniu rizoktoniozy ziemniaka. Zarodniki grzyba (Rhizoctonia solani) mogą występować na sadzeniakach jak i w glebie. Choroba ta pojawia się na roślinach  w trzech formach każda  w  innej fazie rozwojowej roślin. Najbardziej szkodliwa jest pierwsza, czyli gnicie kiełków, które wywołujące opóźnienie rozwoju ziemniaka i powodujące spadek plonu.

Ziemniak atakowany jest również przez szkodniki - drutowe i pędraki. Do zaprawiania ziemniaka można wykorzystać przykładowe preparaty:

·         Prestige Forte 370 FS - (substancja czynna - imidachlopryd pencykuron) zalecana dawka 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków.

·         Monceren 250 FS - (substancja czynna - pencykuron) zalecana dawka 60 ml w 1 litrze wody na 100 kg sadzeniaków.

Precyzyjne pokrycie bulw cieczą robocza zapewnia skuteczność przeprowadzenia zabiegu.

 

 

×