Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niedobór fosforu i potasu w pszenicy

Autor:

Dodano:

Na niektórych plantacjach pszenicy ozimej obserwowane są niedobory fosforu i potasu. Brak tych dwóch składników rzutuje na rozwój roślin.

Deficyt fosforu oraz potasu w uprawie pszenicy powoduje problemy z wykorzystaniem azotu z nawozów mineralnych. Oba pierwiastki biorą udział w transporcie węglowodanów.

Fosfor pobierany jest przez korzenie roślin w formie jonów H2PO4 (dominują w roztworze glebowym)  i w mniejszym stopniu HPO24. Stężenie tego składnika w roztworze glebowym jest zdecydowanie mniejsze niż w komórkach roślinnych w związku z tym pierwiastek ten pobierany jest aktywnie. Pełni wielorakie funkcje m.in. jest składnikiem układów energetycznych w roślinie, pobudza węzeł krzewienia do tworzenia zarówno źdźbeł jak i rozwoju systemu korzeniowego. Ponadto zwiększa odporność na suszę, mróz i niektóre choroby. Niedobór tego składnika objawia się słabym wzrostem i rozgałęzieniem roślin, spowodowanymi mniejszą syntezą RNA. Rozwój generatywny, dojrzewanie owoców i nasion jest opóźnione.

Jak rozpoznać niedobór fosforu? Brak tego pierwiastka objawia się ciemnobrunatnym zabarwieniem starszych liści, gdyż jest pierwiastkiem ruchliwym. W warunkach niedoboru fosfor  przemieszcza się do młodszych liści.

Drugim podstawowym składnikiem jest potas, który pobierany jest przez korzenie roślin w formie jonu K+ oraz przez liście, ale tylko w niewielkich ilościach. Podstawowymi funkcjami potasu w roślinie jest regulacja gospodarki wodnej i wymiany gazowej (otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych), aktywacja wielu enzymów, udział w syntezie białek, udział w gospodarce azotowej roślin. Jon potasu bierze również udział w transporcie NO3 w ksylemie. Ponadto poprawia odporność roślin na stresy przez zwiększenie stężenia soku komórkowego. Poprawia to odporność na porażenie przez choroby np. rdza źdźbłowa.

Objawy niedoboru potasu widoczne są na starszych liściach w postaci chlorotycznych i nekrotycznych plam od wierzchołków i brzegów liści. Dodatkowo blaszki roślin są zniekształcone i rozpoczyna się zahamowanie wzrostu.

W sytuacji widocznego niedoboru potasu i fosforu w roślinach pszenicy zalecane jest pogłówne stosowanie polifoski 6 ( NPK: 6:20:30) lub polifoski 8 (NPK: 8:24:24). Nawozy nalistne mogą być zastosowane, gdy powierzchnia asymilacyjna roślin będzie większa.

 

×