Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

BGŻ BNP Paribas planuje dalszy rozwój segmentu Agro

Autor:

Dodano:

W swoich planach strategii rozwoju na lata 2016-2018 Bank BGŻ BNP Paribas uwzględnił rozwój segmentu Agro. W segmencie tym, podobnie jak w innych, usługi oparte będą na technologii cyfrowej.

Bank zamierza utrzymać pozycję lidera w tym segmencie bankowości. W końcu 2015 r. posiadał 72 tys. klientów Agro. Udział tego segmentu w kredytach banku wynosił 32 proc., a w depozytach 12 proc. Rozwój sektora Agro będzie następował w zgodzie z tempem wzrostu rynku.

Bank zamierza budować model, obejmujący wiedzę o poszczególnych sektorach i ryzykach związanych z nimi. Ma on być wzorowany na modelu z powodzeniem funkcjonującym już w sektorze Agro.

Bank BGŻ BNP Paribas zamierza do końca 2018 r. zdobyć ponad 5 proc. polskiego rynku bankowego.

 

 

×