Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa-Cogeca o Mercosur i sytuacji na rynkach rolnych

Autor:

Dodano:

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z niepokoju ministrów rolnictwa UE związanego z trudną sytuacją panującą na rynkach rolnych UE i z wszelkimi próbami jej pogorszenia poprzez wynegocjowanie niesprawiedliwych ustępstw handlowych w ramach negocjacji o wolnym handlu z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur.

Na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu 20 ministrów ostrzegało Komisję Europejską przed przedstawieniem oferty dla sektora rolnego, obejmującej produkty wrażliwe w ramach negocjacji o wolnym handlu z Mercosurem. Przewodniczący Cogeca także powiedział podczas spotkania z holenderską prezydencją, że wywarłoby to katastrofalne skutki dla unijnego rolnictwa, a w szczególności dla sektora wołowiny. Poinformował również prezydencję holenderską o krytycznie niskich cenach w sektorze wieprzowiny, które są niższe niż 11 lat temu. Wystosował apel do ministrów o jak najwcześniejsze przyjęcie środków uzgodnionych w zeszłym miesiącu, obejmujących umorzenie pożyczek i długów zaciągniętych na inwestycje i znalezienie nowych rynków zbytu, by ulżyć producentom.

Przypomniał też o trudnej sytuacji panującej na rynku mleka, gdzie ceny spadają od 25 miesięcy, a rolnicy uginają się pod ciężarem wysokich kosztów produkcji. Wraził ubolewanie z faktu, że państwa członkowskie wypłaciły jedynie 162 mln z 420 mln euro przyznanych na pakiet pomocy przyjęty we wrześniu ubiegłego roku. W znacznym stopniu ograniczyło to działanie środków, więc Komisja Europejska musi zacząć działać.

Następnie wyjaśnił, że unijni rolnicy już ucierpieli z powodu kryzysu. Dał wyraz wątpliwościom związanym z negocjacjami o wolnym handlu z Mercosurem, zwłaszcza ze względu na fakt, że z przeprowadzonych badań wynika, że unijny sektor rolny może stracić nawet 7 mld euro na podpisaniu umowy, gdyż Mercosur jest już jednym z głównych eksporterów towarów rolnych do UE. 86 proc. importowanej przez UE wołowiny i 70 proc. importowanego drobiu pochodzi z tych krajów. Dlatego Mercosur nie potrzebuje dodatkowych kontyngentów taryfowych, by zwiększyć wymianę handlową z UE. Poza tym, importowane towary nie spełniają wysokich unijnych norm środowiskowych i jakościowych i ciągle wzbudzają obawy, jeżeli chodzi o pewne aspekty bezpieczeństwa produkcji mięsa w tych krajach, takie jak np. identyfikowalność.

Komisja Europejska obiecała ministrom przeprowadzenie oceny skutków przed przedstawieniem oferty, jednak tak się nie stało.

 

 

×