Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Raport KE o młodych rolnikach w UE

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska opublikowała raport o młodych rolnikach w UE. W badaniu wzięło udział 2,2 tys. młodych rolników ze wszystkich krajów UE.

Za główne bariery i wyzwania w swojej działalności ankietowani rolnicy w niemal 61 proc. wskazali na dostępność ziemi do zakupu, a 57 proc. na dostępność dzierżawy ziemi rolniczej. Sprawiają to ich zdaniem przede wszystkim kwestie prawne związane z własnością gruntów, zasady dziedziczenia oraz ceny gruntów.

Dostęp do kredytów i dotacji postrzegany był przez 1/3 uczestniczących w badaniu jako trudny.

W wymienionych kwestiach różnice w opiniach młodych rolników ze „starej UE” w zasadzie nie odbiegają od opinii rolników z „nowych krajów” UE.

W opinii rolników z „nowych krajów” dużym problemem jest także dostępność wykwalifikowanych pracowników, pracowników sezonowych i maszyn rolniczych.

Badanie pokazuje również, że młodzi rolnicy uważają, że dostęp do wiedzy i nauki powinien być łatwiejszy.

W poszukiwaniu wiedzy młodzi rolnicy preferują następujące  jej źródła - konsultacje: z innymi rolnikami, stowarzyszeniami rolniczymi oraz doradcami i konsultantami rolniczymi.

Kolejnymi źródłami informacji, z których korzystają młodzi rolnicy w UE są: Internet i w przypadku lepiej wykształconych osób - systemy wymian międzynarodowych. 

×