Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rola siary w rozwoju cieląt

Autor:

Dodano:

Właściwe odpojenie cieląt siarą jest podstawą ich zdrowego i produktywnego odchowu do 6 miesiąca życia. Często błędy popełnione na tym etapie powodują duże straty bezpośrednie (śmiertelność oraz koszty leczenia) oraz pośrednie (pogorszenie wzrostu oraz rozwoju) takich osobników.

O czym w związku z tym należy pamiętać. Najważniejszym działanie, które powinny pozostawać pod bezwzględnym nadzorem hodowcy powinno być podanie cielęciu siary.

Zalecanym jest, aby tego dokonać możliwie szybko po porodzie, maksymalnie 3-6 godzin po ocieleniu. Związane jest to z szybkimi zmianami składu chemicznego siary po ocieleniu. Najwartościowszym składnikiem mleka są immunoglobuliny pełniące funkcje odpornościowe w organizmie cielęcia, których koncentracja w tym pierwszym pokarmie dla cieląt ulega obniżeniu z godziny na godzinę.

Szybkie podanie siary ma jeszcze inne uzasadnienie. Jest ono związane z ze zmianami w układzie pokarmowym cielęcia. Tuż po urodzeniu układ pokarmowy cielęcia ma zdolności do wchłaniania białek bez ich uprzedniego strawienia (pocięcia przez enzymy). Dzięki temu immunoglobuliny mogą w nienaruszonej formie zostać wchłonięte do układu krwionośnego noworodka i pełnić swoje funkcje ochronne dla organizmu.

Wraz z upływem czasu w przewodzie pokarmowym cielęcia pojawiają się enzymy proteolityczne, które odpowiedzialne są za trawienie białek, a nabłonek jelita traci możliwości przenikania przez niego dużych cząstek białek. Ilość siary jaką należy podać cielęciu w dużej mierze zależy od masy urodzeniowej cielęcia.

Optymalnym jest podanie ilości siary odpowiadające 8-10 proc. masy cielęcia. Jednak warunkiem niezbędnym od zaopatrzenia cielęcia w wystarczającą ilość immunoglobulin jest właściwa jakość siary. Za dobrą uważamy siarę o gęstości przekraczającej 1,71 g/cm3, o zawartości immunoglobulin przekraczającej 121 g/l.

Każdy hodowca może za pomocą prostego urządzenia, jakim jest siaromierz, może określić jakość siary swoich krów. Problemem, szczególnie wysokowydajnych stad mlecznych jest słaba jakość siary, co może przekładać się na słabą immunizację cieląt nawet w sytuacji pobierania przez nich normatywnych ilości tego pokarmu. Dopiero podanie porcji dobrej siary (>70 g IgG/l) o objętości równej 8-10 proc. masy cielęcia gwarantuje osiągnięcie właściwego statusu immunologicznego zwierzęcia.

×