Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Złóż wniosek o dopłaty do zużytego materiału siewnego

Autor:

Dodano:

Jeszcze przez dwa miesiące, do 25 czerwca br. można składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków uprawnych, kategorii elitarny lub kwalifikowany, który zakupiony, wysiany/wysadzony był w okresie od 15 lipca 2015 roku do 15 czerwca 2016 roku.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:

O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów, potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Agencja Rynku Rolnego podaje, że składane wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września br. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.

×