Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skrzypionka składa jaja – oszacuj zagrożenie

Autor:

Dodano:

Lustrując zboża ozime na blaszkach liściowych można bez problemu odnaleźć małe miodowożółte punkciki – to jaja skrzypionek. Po 2-3 tygodniach wylęgną się z nich larwy – najbardziej szkodliwe stadium szkodnika.

IOR PIB w Poznaniu dokonał lustracji ozimin pod kątem występowania skrzypionki zbożowej i skrzypionki błękitek. 14 kwietnia w miejscowości Boguchwała w jęczmieniu ozimym w wyniku 100 zagarnięć czerpakiem entomologicznym odłowiono 191 chrząszczy skrzypionek (dominowała skrzypionka zbożowa). Na 100 roślinach stwierdzono obecność 14 jaj skrzypionek. W pszenżycie ozimym z kolei odłowiono 163 chrząszczy skrzypionek i zanotowano 4 jaja skrzypionek.

19 kwietnia przystąpiono do kolejnej lustracji. W jęczmieniu ozimym odłowiono 125 chrząszczy skrzypionki zbożowej oraz 2 chrząszcze skrzypionki błękitek. Na 100 roślinach znaleziono 15 jaj. Natomiast w pszenżycie ozimym odłowiono 122 chrząszczy skrzypionki zbożowej oraz 5 chrząszczy skrzypionki błękitek i znaleziono 12 jaj.

Czy istnieje zagrożenie, że skrzypionka w tym sezonie stanie się groźna dla upraw zbożowych i będzie potrzebny zabieg chemiczny?

Choć chrząszczy odławia się sporo (samica może złożyć nawet 200-300 jaj) rozwój szkodnika zależy od dalszego przebiegu pogody. Jaja skrzypionki, a nawet młode larwy mogą być zmyte z powierzchni liści przez gwałtowny, ulewny deszcz, który wystąpi w najbliższym miesiącu.

Pewną rolę w ograniczeniu liczebności jaj i larw skrzypionek odgrywają także wrogowie naturalni, np. biedronki. Natomiast larwy i poczwarki mogą być niszczone także przez niektóre grzyby pasożytnicze.

Przypominamy, że stwierdzenie 10–15 chrząszczy na 1m² w uprawach pszenicy ozimej daje podstawę do przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji. Z kolei progi ekonomicznej szkodliwości to: 1-1,5 larwy na jednym źdźble: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Do zwalczania larw skrzypionek można użyć zarejestrowane w uprawach zbożowych preparaty (jest ich obecnie 63), które są oparte na następujących substancjach aktywnych: cypermetryna, alfa- cypermetryna, beta - cyflutryna, zeta-cypermetryna, lambda-cyhalotryna, dimetoat, gamma-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, chloropiryfos.

×