Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

EMB: Główny cel – ograniczenie podaży mleka

Autor:

Dodano:

Producenci mleka z ponad 10 krajów powołali Komitet Wykonawczy EMB, którego głównym celem jest szybkie wdrożenie środków zmniejszających podaż mleka.

Producenci mleka zrzeszeni w EMB (European Milk Board) na swoim wiosennym zgromadzeniu członków w Brukseli, mianowali istniejący Komitet Wykonawczy na kolejną kadencję.

Problem niskich cen surowca w całej UE był głównym tematem w dwudniowym spotkaniu, co pokazuje, że rynek mleka nadal pozostaje w stanie braku równowagi w wielu krajach. Obecna nadprodukcja utrzymuje producentów mleka na łasce nabywców.

Oczywiste jest, że kwestia podaży może być traktowana wyłącznie zbiorczo w całej Europie. Rolnicy są gotowi na to przystać. Nie oznacza to jednak przywrócenia dawnych kwot mlecznych, ale ustanowienie programu zarządzania kryzysowego, który pomoże przywrócić równowagę rynkową w tak trudnych czasach.

Uczestnicy zgromadzenia członków jednogłośnie zgodzili się, że konkluzje Rady Rolnictwa z dnia 14 marca, obejmujące kwestię dobrowolnego zmniejszania wolumenu muszą być realizowane szybko. Pozytywna zmiana w pozycji niemieckich decydentów jest w tej sytuacji mile widziana.

W przypadku braku rzeczywistej poprawy sytuacji na rynku w najbliższej przyszłości, europejscy producenci mleka oczekują bardziej kompleksowych działań.

×