Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW pracuje nad lepszym wykorzystaniem pieniędzy z funduszy promocji

Autor:

Dodano:

Producenci świń zwracają uwagę na to, że pieniądze z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego powinny być w większym stopniu kierowane na promocję wieprzowiny na krajowym rynku, a nie w dalekich zakątkach świata jak Chiny czy Japonia.

Lepsze wykorzystanie środków z FPMW to jeden z postulatów rolników z Wielkopolski, które były wynikiem spotkania podczas Wielkopolskiego Forum Trzodowego w Poznaniu.

Producenci świń podkreślali, że środki z funduszu są wykorzystywane do promocji zagranicznego mięsa, które jest sprowadzane do Polski przez zakłady mięsne.

Zdaniem rolników wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie promocji mięsa na krajowym rynku.

Wśród niezbędnych działań producenci z Wielkopolski wskazują:

- Informowanie o prozdrowotnych właściwościach mięsa czerwonego;

- Naukę „patriotyzmu konsumenckiego” rozpocząć już w szkołach (współpraca resortów edukacji, rolnictwa i zdrowia;

- Środki z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego kierować wyłącznie na promocję polskiego mięsa;

- Uświadomienie konsumentom, że w większości dużych sieci handlowych oferowane jest mięso ze sztuk pochodzących z zagranicznych hodowli;

- Promowanie w mediach dobrych rodzimych hodowli i przetwórstwa mięsa. Jednocześnie konieczne jest informowanie o powszechnych praktykach zastępowania mięsa w wędlinach substytutami typu MOM, wypełniacze, ulepszacze, konserwanty.

W odniesieniu do wydatkowania pieniędzy z funduszy promocji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzi intensywne prace nad zmianą sposobu wykorzystania oraz zarządzania funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby środki funduszy w większym stopniu wspierały polskich rolników.

Jednocześnie MRiRW przypomina, że - ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122) zakreśla jedynie pole działań, natomiast ustalenie konkretnych zadań realizowanych ze środków funduszy promocji w danym roku należy do kompetencji przedstawicieli organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców działających w danym sektorze, którzy tworzą odrębną dla każdego funduszu komisję zarządzającą (po 4 przedstawicieli producentów i przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych). To komisje zarządzające decydują o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finansowe. Określane są w nich przedsięwzięcia, które w danym roku będą realizowane ze środków funduszu oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać przeznaczone na realizację poszczególnych zadań. Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego funduszu mogą być dofinansowane ze środków funduszy. Rola administracji ogranicza się wyłącznie do zapewnienia administracyjnej obsługi wypłat środków.

 

 

×