Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa za poprawieniem statusu rolniczek

Autor:

Dodano:

Unijna organizacja rolnicza Copa opublikowała strategiczną wizję, by poprawić status rolniczek i zmniejszyć nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Przemawiając w Brukseli, przewodnicząca Komisji Kobiet Copa powiedziała, że mimo lepszego wykształcenia kobiet nadal występują różnice w wynagrodzeniu, emeryturach i własności gospodarstw rolnych między kobietami a mężczyznami.

Ogólnie rzecz biorąc, różnice w emeryturach wynoszą 41,1proc., a na obszarach wiejskich mogą być nawet o 10 proc. większe. 29 proc. osób prowadzących gospodarstwa to kobiety, ale ich gospodarstwa są często o 40 proc. mniejsze od tych, którymi zarządzają mężczyźni. Kobiety są ambitne, a ich rola ma niesamowite znaczenie dla przetrwania gospodarstw rodzinnych, które nadal charakteryzują rolnictwo w UE.

Kobiety to prawie 50 proc. ludności obszarów wiejskich, jednak w niektórych państwach członkowskich UE małżonki wspomagające nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczone od wypadków przy pracy.

Kobiety zaangażowane w rolnictwo chcą łatwiejszego dostępu do edukacji, szkoleń zawodowych i nowych umiejętności, by mogły podejmować przedsiębiorcze inicjatywy i zwiększyć konkurencyjność swoich gospodarstw. Muszą jednak również uzyskać dostęp do usług i udogodnień, gdyż pracują przez siedem dni w tygodniu i potrzebują możliwości skorzystania z opieki nad osobami starszymi, dziećmi, czy znalezienia zastępstwa w razie choroby. Co więcej, dostęp do usług takich jak choćby łącza szerokopasmowe pozwolą zmniejszyć izolację obszarów wiejskich i zbliżyć warunki życia do tych panujących w miastach.

Przewodnicząca zaapelowała o wsparcie organizacji rolniczych, Komisji Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego i władz krajowych w realizacji sześciu punktów tej strategicznej wizji na rzecz poprawy statusu rolniczek.

×