Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kukurydzy zagraża fuzarioza

Autor:

Dodano:

PIORiN informuje o pojawieniu się zagrożenia porażeniem wschodów kukurydzy fuzariozą na terenie Mazowsza.

Choroba powszechnie występuję na kukurydzy. Poraża rośliny we wszystkich fazach rozwojowych przyjmując postać zgorzeli siewek kukurydzy, zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi kukurydzy, oraz fuzariozy kolb i ziarna kukurydzy.

Zgorzel siewek kukurydzy wywoływany jest przez patogeny grzybowe należące do rodzaju Fusarium spp. Rośliny, w okresie od skiełkowania do wschodów  są szczególnie narażone na porażenie.

Rozwojowi choroby sprzyja chłodna i deszczowa pogoda, jak również zbyt gęsty siew oraz jednostronne nawożenie azotem.

Źródłem infekcji są ziarniaki, resztki pożniwne oraz gleba w której zimują grzyby z rodzaju Fusarium.

Zgorzel siewek kukurydzy objawia się brunatnieniem kiełków, które mają problem ze wzejściem i  konsekwencji zamierają. Stąd w wielu miejscach na plantacji mogą pojawić się puste place w łanie. Objawy powschodowe to : żółknięcie pierwszych liści, zahamowanie wzrostu roślin (skarłowacenie siewek), brunatnienie, gnicie i zamieranie korzeni.

Szczególnie zagrożona jest szyjka korzeniowa, na której pojawiają się żółte, z czasem ciemniejące plamy. Zniszczenie szyjki korzeniowej prowadzi do zamierania roślin. 

×