Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa-Cogeca o nowych technikach hodowli

Autor:

Dodano:

Wobec coraz poważniejszych wyzwań i konieczności stworzenia nowych odmian, Copa i Cogeca wysłały pismo do Komisji Europejskiej, domagając się wyjaśnienia statusu prawnego nowych technik hodowli i stworzenia klimatu pewności dla hodowców pracujących nad nowymi odmianami, a także dobrze funkcjonującego jednolitego rynku w UE.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca podkreślił, że musimy być w stanie przyczynić się do rozwiązania jednego z najpoważniejszych wyzwań przyszłej dekady, czyli zwiększenia produkcji żywności, by wyżywić rosnącą liczbę ludności na świecie, przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów i wobec coraz bardziej zmiennej pogody. By to osiągnąć, potrzebujemy innowacji i nowych odmian roślin i ras zwierząt, bardziej odpornych na przykład na stres wodny i cieplny. Jest to jedna z możliwości dostosowania się do zmian klimatu.

Nowe techniki hodowli są więc bardzo ważnym narzędziem, pobudzającym innowacje w sektorze hodowli roślin i doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich. Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują dostępu do tych nowinek technologicznych, aby móc sprostać przyszłym wyzwaniom oraz utrzymać konkurencyjność. Jednak by inwestycje w dalszy rozwój nowych technik hodowli były możliwe, hodowcy potrzebują rozwiązań prawnych oraz prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku w UE.

- Każda nowa technika hodowli powinna być poddana ocenie i omówiona w każdym indywidualnym przypadku przez ekspertów, w oparciu o kryteria naukowe. Komisja Europejska ciągle opóźnia publikację komunikatu na temat statusu prawnego nowych technik hodowli. Dlatego też wysłaliśmy pismo do komisarza Andriukaitisa, w którym nalegamy na przyśpieszenie tego procesu i wyjaśnienie statusu prawnego nowych technik hodowli, by móc zapewnić innowacyjność w sektorze rolnym, który będzie w stanie sprostać rosnącemu popytowi - powiedział sekretarz generalny.

×