Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka

Autor:

Dodano:

Na plantacjach kukurydzy pojawiła się ploniarka zbożówka. Sygnalizacja PIORIN uaktywniła swoje komunikaty ostrzegające przed tym szkodnikiem na razie tylko dla województw południowych.

Najbardziej szkodliwe dla kukurydzy są larwy pierwszego pokolenia ploniarki zbożówki. Bezpośrednio po wylęgu wgryzają się one do młodej rośliny, gdzie drążą kręte kanały. Uszkadzają tym zawiązki liści i często stożek wzrostu. Pierwsze uszkodzenia widoczne są w fazie 3-4 liści i postępują wraz ze wzrostem rośliny. Objawem żerowania szkodnika są charakterystyczne rzędy dziur na liściach. Liście karłowacieją i deformują się. Jeśli zostanie uszkodzony stożek wzrostu, rośliny zmieniają pokrój i wytwarzają kilka pędów bocznych.

Szkodliwość larw może także częściowo ograniczyć pogoda. Jeżeli będzie ciepło i wilgotno, wówczas bardzo szybko rosnące rośliny, będą się regenerować tym samym, stając się mniej wrażliwe na atak szkodnika. Jeżeli w najbliższych tygodniach będzie zimno, szkodliwość ploniarki okaże się większa.
Ustalonym progiem ekonomicznej szkodliwości jest średnio 1 larwa w roślinie lub gdy w poprzednim roku obserwowano uszkodzenia przekraczające 15 proc. roślin. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia.

Do walki z ploniarką zbożówką w kukurydzy obecnie mamy zarejestrowany tylko jeden preparat - jest to Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna). W rejonach silnego występowania szkodnika zabieg insektycydowy wykonywany jest praktycznie każdego roku. Do oprysku przystępuje się w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego w dawce 0,5 l/ha.

 

×