Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Amerykańscy naukowcy: Metionina poprawia wyniki rozrodu bydła

Autor:

Dodano:

Badania na University of Illinois wykazały, że dodatek metioniny w dawce pokarmowej krów może ograniczać zjawisko zamierania zarodków.

Naukowcy z University of Illinois podjęli się badań nad wpływem metioniny na rozwój zarodków, a przez to - wyniki rozrodu bydła.

Jak mówi Phil Cardoso z University of Illinois, metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym produkcję mleka u krów. Jednak jego rola nie ogranicza się do wpływu na produkcyjność. Chcemy, dowiedzieć się więcej o działaniu metioniny w organizmie krowy, w przypadku tych badań, na rozwój zarodków – czytamy na The Catttle Site.

Podczas badań jedna grupa krów otrzymywała dawkę pokarmową z dodatkiem metioniny chronionej, w okresie od 21 dni przed porodem do 72 dni po wycieleniu. Natomiast druga grupa (kontrolna) nie otrzymywała dodatku metioniny.

Jak wykazały badania, zarodki uzyskane od krów, otrzymujących chronioną metionię, były większe oraz posiadały więcej zapasów energii w postaci lipidów.

Poprawa kondycji zarodków przekłada się bezpośrednio na wyniki rozrodu. Jak twierdzą naukowcy, krowy karmione paszą z dodatkiem metioniny, wykazywały zamieranie zarodków na poziomie ok. 6 proc. Jest to ponad trzykrotnie niższy wynik, niż w przypadku samic żywionych standardową dawką, u których śmierć embrionów wyniosła ok. 19 proc. 

Wyniki amerykańskich naukowców mogą przyczynić się do znalezienia sposobu poprawy słabych wyników rozrodu krów mlecznych, co pomoże wielu hodowcom, zmagającym się tym problem w własnych stadach.

×