Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Drugi termin azotu w kukurydzy

Autor:

Dodano:

Nadchodzi czas na podanie drugiej dawki azotu kukurydzy. Zabiegu nie należy opóźniać.

Intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od fazy 6 liści i trwa do końca kwitnienia, dlatego bardzo istotne jest, aby nie opóźniać tego zabiegu. Rośliny w tym okresie powinny mieć do dyspozycji w glebie znaczne ilości dostępnych składników pokarmowych, ze względu na formowanie pierwotnej struktury plonu, od fazy 6 liścia kukurydza wchodzi w fazę rozwoju generatywnego (ustalana jest liczba rzędów w kolbie oraz liczba ziarniaków w kolbie).

Najlepszą formą nawozu podawaną kukurydzy jest mocznik, ponieważ jest on dłużej dostępny dla roślin. Można również zastosować RSM, ale do tego potrzebne są węże rozlewowe. Nie należy korzystać z saletry amonowej, gdyż przy zastosowaniu jej posypowo, granule nawozu trafiają do lejkowatych nasad liści. Po rozpuszczeniu się (wystarczy nocna rosa) dochodzi do poparzenia liści.

Na tonę wytworzonego ziarna, na glebach próchnicznych, dobrze nawożonych zaleca się stosować od 15 kg N, zaś na stanowiskach słabych lub przemytych do 20 kg. Zakładając plon na poziomie 7 t (7 X 15), należy zastosować dawkę 105 – 140 kg N/ha. 

 

 

×