Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnice niszczą kukurydzę i okopowe

Autor:

Dodano:

Widoczne łamanie i przewracanie się starszych roślinek kukurydzy jest efektem żeru rolnic. Stosowanie preparatów w ciągu dnia, gdy jest sucho nie ograniczy populacji rolnic. Podpowiadamy, jak najlepiej działać.

Rolnice (Agrotis sp.) są szkodnikami wielożernymi powodują uszkodzenia roślin okopowych, chętnie podgryzają kukurydzę. Występują zwłaszcza na stanowiskach z monokulturą i tam, gdzie stosowane są uproszczenia w uprawie.

W tej chwili uszkodzenia roślin powodują starsze gąsienice. Żerują nocą i dlatego trudno jest je zauważyć. Próg ekonomicznej szkodliwości dla rolnic to 6 larw na 1 m2.

Uszkodzone korzenie buraków są podatne na infekcje powodowane chorobami grzybowymi, co w efekcie prowadzi do pogorszenia jakości technologicznej plonu korzeni. W kukurydzy rolnice podgryzają młode roślinki, zjadają korzeń i całe siewki, pozostają otwory w glebie. Widoczne łamanie i przewracanie się starszych roślinek jest efektem żeru rolnic.

– Skutecznie populację rolnic ograniczają preparaty o działaniu gazowym (np. chloropyrifos) stosowane przeciwko innym szkodnikom, Jednak z uwagi na nocny żer rolnic zabieg przeciwko szkodnikom najlepiej jest przeprowadzić w godzinach wieczornych – powiedział w rozmowie z redakcją prof. Marek Mrówczyński, kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Najlepiej, jeśli zabieg przeciwko szkodnikom glebowym wykonamy preparatem, który oprócz działania żołądkowego i kontaktowego, wykazuje także działanie gazowe. Zabieg przeprowadza się tuż przed deszczem lub nawet, gdy zaczyna padać. Wówczas będzie on zmyty z rośliny do gleby, gdzie nastąpi jego działanie gazowe.

Stosowanie preparatów o działaniu gazowym w ciągu dnia, gdy jest sucho nie ograniczy populacji rolnic. W gorące dni gaz szybko rozproszy się i ulotni do atmosfery, a nie przedostanie się do gleby, gdzie bytują gąsienice. Dlatego przy braku opadów wieczornych, oprysk powinien być wykonany na wilgotne liście. Oprysk najlepiej wykonać z większym dodatkiem wody.

×