Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Groch zaczyna kwitnąć – należy rozpocząć monitoring szkodników

Autor:

Dodano:

Groch zaczyna kwitnąć, w tym okresie narażony jest na żerowanie wielu szkodników. Należy zatem rozpocząć monitoring głównie pod kątem występowania strąkowca grochowego, pachówki strąkóweczki oraz mszyc.

W grochu można odnaleźć pierwsze mszyce. Wkrótce natomiast mogą się pojawić najgroźniejsze dla tej uprawy szkodniki: strąkowiec grochowy oraz pachówka strąkóweczka. W przypadku obu gatunków szkodliwe są ich postacie niedoskonałe (larwy strąkowca oraz gąsienice pachóweczki). Żerują one na nasionach, powodując przy masowym pojawieniu duże straty. Pachówka dodatkowo zanieczyszcza strąk odchodami i przędzą.

Najczęściej strąkowca oraz pachówkę zwalcza się jednym z zarejestrowanych insektycydów podanych poniżej. Zazwyczaj do oprysku przystępuje się od fazy kwitnienia do okresu dojrzewania nasion w strąkach, po przekroczeniu przez szkodniki progu ekonomicznej szkodliwości. W przypadku strąkowca sygnałem do zabiegu jest pojawienie się 2 chrząszczy na 1 m2 plantacji. Z kolei na zabieg skierowany przeciw pachóweczce decydujemy się, gdy zaobserwujemy 1 złoże jaj na 10 roślinach grochu. Natomiast w fazie kwitnienia 20 proc. roślin z pojedynczymi mszycami to znak, że należy przystąpić do oprysku. Aby zabieg na szkodniki był skuteczniejszy, można go powtórzyć po ok. 10 dniach.

Warto również zaznaczyć, że niezwalczany strąkowiec może zostać przeniesiony wraz z nasionami do przechowalni, gdzie kontynuuje rozwój. Wówczas na powierzchni uszkodzonych nasion widać małe, okrągłe „okienko”. Takie nasiona nie nadają się do konsumpcji ani siewu. By ograniczyć rozwój strąkowca, należy go zwalczać także w magazynach.

Zwalczać strąkowca w uprawach grochu można jednym z poniżej wymienionych preparatów:

Acetamip 20 SP (acetamipryd)
Mospilan 20 SP (acetamipryd)
Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna)

Zwalczanie pachóweczki strąkóweczki:

Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna)

Zwalczanie mszycy grochowej:

A-Cyper 100 EC (alfa-cypermetryna)
Alciper 100 EC (alfa-cypermetryna)
AlfaCyper 100 EC (alfa-cypermetryna )
Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna)
Cyper-Fas 100 EC (alfa-cypermetryna)
Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna)
Cythrin 500 EC (cypermetryna)
Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna)
Fiesta 100 EC (alfa-cypermetryna )
Jetstak 100 EC (alfa-cypermetryna)
Patriot 100 EC (deltametryna)
Sorcerer 500 EC (cypermetryna )
Super Cyper 500 EC (cypermetryna)
Supersect 500 EC (cypermetryna)
Tak Tak 100 EC (alfa-cypermetryna )
Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna)

 

×