Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pogłówne nawożenie kukurydzy

Autor:

Dodano:

W fazie 4-6. liści kukurydzy przypada druga dawka nawożenia azotem. Wówczas zaczyna pojawiać się zawiązek kolby i budowana jest pierwotna struktura plonu. Późniejsza aplikacja nawozu nie wpłynie już na zwiększenie wykorzystania potencjału plonotwórczego kukurydzy.

Do fazy 6. liścia kukurydza powinna być zaopatrzona w wystarczającą ilość składników pokarmowych, niedostateczna ich ilość może prowadzić do zmniejszenia liczby płonnych kwiatków w kolbie.

Nawóz azotowy granulowany rzutowo stosuje się do 6. liścia kukurydzy. Późniejsza aplikacja nawozu w sposób rzutowy nie jest wskazana. W miarę wzrostu rośliny z liści tworzy się lejek i zachodzi niebezpieczeństwo, że granule dostaną się do jego wnętrza i po rozpuszczeniu poparzą kukurydzę.

W przypadku kiedy doskwierają skrajnie suche warunki, lepiej jednak poczekać z aplikacją nawozu i podać go przed spodziewanym deszczem. Granule muszą się bowiem rozpuścić i przemieścić w pobliże korzeni roślin. Poza tym, w przypadku wysiewu nawozu i jego zaleganiu, mniejsze straty azotu będą z nawozów saletrzano-amonowych niż z amidowych. Można też sięgnąć po RSM.

Oprócz nawożenia doglebowego, kukurydzę nawozi się dolistnie. Dobrym momentem na przeprowadzenie zabiegu nawożenia zarówno azotem, jak i mikroelementami, jest faza 5 liści kukurydzy. Aplikacja nawozu azotowego w fazie 5-6 liści korzystnie wpływa na liczbę ziarniaków w kolbie, bowiem w fazie 5 liści zaczyna pojawiać się zawiązek kolby. W tym czasie można podać też cynk, bor.

Od 6. do 12 liścia kukurydza intensywnie się rozwija, ustala się liczba rzędów w kolbie oraz ziarniaków w rzędzie, budowana jest pierwotnej struktura plonu. Jest to czas, w którym kukurydza wrażliwa jest na niedobory azotu, potasu oraz wody.

Późniejsze dokarmianie kukurydzy azotem, które przy użyciu tradycyjnego sprzętu możliwe jest do 9-10. liści, nie wpłynie na wielkość plonu. Potencjał plonotwórczy kolby buduje się do 12. liścia i dokarmianie w fazie 9-10. liścia azotem ma zmniejszyć redukcję powstałych zawiązków plonotwórczych.

×