Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szczepienia ochronne cieląt

Autor:

Dodano:

Szczepionki cieląt są bardzo ważnym narzędziem zalecanym do wykorzystania w programach zdrowotnych stad zarówno mlecznych jak i mięsnych ukierunkowanych na profilaktykę wielu schorzeń o istotnym znaczeniu gospodarczym.

Sczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu zwierzęcia żywych (zmodyfikowanych, unieszkodliwionych) lub martwych mikroorganizmów wywołujących odpowiedź układu odpornościowego. Cele szczepień jest ograniczenie strat ekonomicznych spowodowanych schorzeniami zakaźnymi. Szczepienia należy wykonywać tylko i wyłącznie zdrowych osobników, u których nie stwierdzono żadnych objawów chorobowych.

W przypadku patogenów powodujących biegunki w okresie neonatalnym, właściwe zabezpieczenie cieląt wiąże się z koniecznością szczepienia krów w okresie 12-4 tyg. przed spodziewanym terminem ciąży. Wykonuje się wówczas szczepienia skierowane przeciwko następującym patogenom: E. Coli szczególnie szczep K99, rotawirus koronawirus oraz Clostridium perfringens.

Warunkiem zabezpieczenia cielęcia jest właściwe odpojenie cielęcia siarą zawierającą ciała odpornościowe skierowane przeciwko wcześniej wymienionym czynnikom zakaźnym. W przypadku pierwszego szczepienia krów przeciw wskazanym wcześniej patogenom zaleca się podwójną wakcynację krów w okresie ciąży.

Poza problemami zwianymi z biegunką cieląt wskazane jest poddanie cieląt szczepieniom przeciwko patogenom powodującym schorzenia układu oddechowego (BRD) (z ang. Bovine Respiratory Diseases) tj. IBR - zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, BVD – wirusowa biegunka bydła, PI3 – parainfluenza typu III oraz BRSV – wirus syncytialny bydła. Wybór konkretnego rozwiązania, programu szczepień powinien być przeprowadzony w konsultacji z lekarzem weterynarii zajmującym się stadem.

 

×