Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Fuzariozy łubinu

Autor:

Dodano:

Bobowate są narażone na porażenie kilkoma chorobami, jednymi z nich są fuzariozy.

Szczególne zagrożenie stwarzają grzyby z rodzaju Fusarium spp. Są one przyczyną występowania fuzaryjnej zgorzeli łubinu i fuzaryjnego więdnięcia łubinu. Fuzaryjna zgorzel łubinu objawia się  gniciem korzeni i placowym zamieraniem roślin. 

W okresie kwitnienia możemy spotkać się z fuzaryjnym więdnięciem łubinu wywoływanym przez tego samego patogena. Na łodygach pojawiają się brunatne podłużne plamy. Przy wysokiej wilgotności powietrza na ich powierzchni pojawia się nalot grzybni wraz z zarodnikami. Przy silnym porażeniu, dochodzi do placowego zamierania roślin. Są one na tyle słabe, że łatwo można je wyciągnąć z gleby.

Fuzaryjne więdnięcie przenosi się z materiałem siewnym, ale patogen może także rozwijać się saprofitycznie w glebie. Choroba może być mylona z szarą plamistością liści łubinu czy zgnilizną twardzikową.

Aktualnie nie ma zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania tych chorób w łubinie. Jedyną ochronę stanowi zaprawa  Vitavax 200 FS, która chroni rośliny w początkowych fazach rozwojowych.  

×