Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Działanie insektycydów

Autor:

Dodano:

Przy stosowaniu insektycydów z różnych grup chemicznych, duże znaczenie na skuteczność stosowanego preparatu ma temperatura.

Mechanizm działania pestycydów z grupy pyretroidów (tau-fluwalinat, bifentryna, deltametryna, beta-cyflutryna oraz zeta-cyper – metryna) polega na blokowaniu kanałów przewodnictwa jonowego w komórkach nerwowych, co prowadzi do śmierci owadów. Mogą one również wpływać na procesy metaboliczne w komórkach takich jak np. generowanie wolnych rodników. Pyretroidy najlepiej radzą sobie ze zwalczaniem szkodnika podczas gdy temperatura jest niższa niż 20 st. C., bowiem posiadają one ujemny wskaźnik temperaturowy i przy takiej temperaturze działają najefektywnie. 

Natomiast insektycydy pochodzące z  grupy środków fosfoorganicznych (dimetoat i chloropiryfos) działają głównie przez kontakt, a w mniejszym stopniu przez żołądek. Mechanizm ich działania polega na blokowaniu aktywności enzymu acetylo− cholinoesterazy (AChE) w układzie nerwowym. Najlepiej działają w temperaturze powyżej 15 st. C. 

Preparatmi najbardziej uniwersalnymi w stosunku do warunków temperaturowych są środki z grupy neonikotynoidów.

×