Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW zabiega o wsparcie dla producentów mleka

Autor:

Dodano:

Do Komisji Europejskiej trafił program pomocy dla producentów mleka przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomoc ma trafić do rolników objętych karami za nadprodukcję.

Program pomocy dla producentów mleka został zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej. Przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi program pomocy dla producentów, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku 2014/2015 Rada Ministrów przyjęła 19 maja br. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w opinii ministra Krzysztofa Jurgiela wprowadzanie programu jest konieczne  ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka.

- Kary dotyczą przed wszystkim tych producentów, którzy ostatnio rozwinęli produkcję i przeważnie mają zaciągnięte kredyty na zrealizowane inwestycje – podkreśla minister Jurgiel.

Dla kogo pomoc?

Zgodnie z przekazanym KE Programem pomoc ma przysługiwać producentom mleka, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 i dla których wniesienie pozostałej do uiszczenia opłaty określonej w decyzji zagraża ich ważnym interesom.

Wnioski o pomoc będą rozpatrzone pozytywnie m.in., jeżeli zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny a także jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa – przypomina MRiRW.

Warunkiem wprowadzenia Programu jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na jego realizację. Pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności programu ze wspólnym rynkiem.

×