Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Francja: Rosną ceny gruntów rolnych

Autor:

Dodano:

Mimo trudnej sytuacji we francuskim rolnictwie, według organizacji zrzeszającej sprzedających ziemię (FNSAFER) w 2015 r. wzrosły ceny ziemi rolnej.

W 2015 r. doszło do około 75 tys. transakcji ziemią rolną. Dotyczyły one 342 tys. ha ziemi. 

W 2015 r. średnia cena gruntów rolnych i użytków zielonych we Francji wzrosła o 1,6 proc. do 6010 euro za hektar. Granica 6 tys. euro za hektar została przekroczona po raz pierwszy.

Średnia cena hektara ziemi w regionach o silnie rozwiniętej produkcji bydła wynosiła 4500 euro za hektar, na obszarach o mieszanej produkcji (zwierzęcej i roślinnej) wynosiła średnio 5620 euro za hektar, a w rejonach o silnej produkcji roślinnej 7230 euro z hektar. Wzrost średnich cen ziemi w 2015 r. wyniósł 4.9 proc.

W 2015 r. wzrosła także średnia cena dzierżawy hektara ziemi o 1,4 proc. do 4470 euro.

Znacznie wyższe były ceny ziemi po uprawę winorośli w rejonach chronionych nazwą pochodzenia średnia. Średnia cena hektara wynosiła tam 140 500 euro, a w rejonach niechronionych  tym znakiem 13 100 euro.

Według FNSAFER, w 2015 r. odsetek nabywających ziemię dla spółek wzrósł o 14 proc., a dzierżawiących dla spółek o 9 proc.

×