Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przełom czerwca i lipca to prognozowany termin zwalczania rolnic

Autor:

Dodano:

W ostatnich latach z różnych rejonów kraju dochodzi wiele sygnałów o szkodach w uprawach wyrządzanych przez rolnice. Na podstawie badań i obserwacji wkrótce nadejdzie moment optymalnego zwalczania tych szkodników – nie przegap go.

Jeśli problem rolnic dotyczy twojego regionu, trzeba mieć świadomość, że ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zwalczaniu tych szkodników jest wyszacowanie konkretnego terminu, w którym to oprysk będzie najefektywniejszy. Nie jest to sprawa prosta, gdyż termin ten w dużej mierze zależy od przebiegu warunków meteorologicznych.

Szacowaniem terminu i obserwacją rozwoju rolnic zajmuje się kilka jednostek naukowych oraz doradczych. Prognozowany termin zwalczania rolnic wyznaczany jest na podstawie sumy ciepła. Przypada on w okresie, w którym suma ciepła osiągnie lub przekroczy wartość 502°C. Po otrzymaniu takiej informacji wykonuje się lustrację plantacji pod kątem obecności i liczebności gąsienic rolnic na roślinach w celu stwierdzenia czy został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości. Progiem jest 6 młodych gąsienic rolnic w stadium L1 i L2 na 1 m2 plantacji. Jeśli gąsienic jest na tym etapie mniej, to czeka się na sygnał wyznaczenia terminu zabiegu na podstawie sumy temperatur efektywnych (suma temperatur efektywnych musi osiągnąć lub przekroczyć wartość 235°C) i ponownie lustruję się pole. 

Informacje na temat sumy ciepła lub sumy temperatur efektywnych zbiera między innymi IOR PIB w Poznaniu. Póki co jednostka ta nie wystosowała komunikatu dotyczącego terminu zabiegu.

Informacje o terminie wyszacował natomiast koncern cukrowniczy Pfeifer & Langen Polska S.A. Na podstawie początku masowego nalotu motyli rolnic określił już on dla swojego regionu plantacyjnego prognozowany termin zwalczania gąsienic tych szkodników.

Początek nalotu motyli obserwowano w zależności od lokalizacji:
• 21 maja (gmina Radziejów),
• 22 maja (gminy Środa Wielkopolska oraz Ostrowite),
• 23 maja (gminy Żelazków oraz M.Górka),
• 25 maja (gminy Kłecko oraz Kościan),
• 26 maja (gmina Stęszew),
• 27 maja (gminy Żukowice oraz Góra Śląska),
• 31 maja (gmina Gostyń),
• 2 czerwca (gmina Koźmin).

Na podstawie tych obserwacji wyznaczono prognozowany termin zabiegu dla podanych wyżej lokalizacji:
• gmina Radziejów: 19-24 czerwiec,
• gminy Środa Wielkopolska oraz Ostrowite: 20-25 czerwiec,
• gminy Żelazków oraz M.Górka: 21-26 czerwiec,
• gminy Kłecko oraz Kościan: 23-28 czerwiec,
• gmina Stęszew: 24-29 czerwiec,
• gminy Żukowice oraz Góra Śląska: 25-30 czerwiec,
• gmina Gostyń: 30czerwiec – 05 lipiec,
• gmina Koźmin: 02-07 lipiec.

Niestety nie ma żadnych preparatów zarejestrowanych przeciwko rolnicom. Można jedynie je zwalczać przy okazji występowania innych szkodników (np. w buraku cukrowym przy zwalczaniu coraz bardziej ekspansywnej mszycy trzmielinowo-burakowej). Skuteczne na rolnice a zarejestrowane na mszyce są zarówno pyretroidy jak i preparaty fosforoorgniczne.  Ponieważ gąsienice żerują najintensywniej w nocy, zabieg lepiej jest przeprowadzić późnym wieczorem. Aby dokładniej pokryć opryskiwaną powierzchnię, należy sporządzić roztwór insektycydu z użyciem maksymalnej zalecanej ilości wody. 

×